Relatiecrisis? Beter gaan als de brandweer!

 

“Het is crisis!” 

Volgens ons woordenboek ‘een noodsituatie die het functioneren van een stelsel (zoals de samenleving, de relatie of het individu) ernstig verstoort'. Volgens onszelf ontwrichtend, onveilig en onwenselijk. 

Voorkomen, beperken en bestrijden is vaak onze heldhaftige reflex. En ik kan er over meepraten, want meer dan tien jaar lang werkte ik als veiligheidsadviseur aan het voorkomen van rampen en beheersen van crises.

Overspannenheid, burn-out, depressie, relatieconflicten, scheiding, verlies: het zijn de persoonlijke rampmomenten van onze tijd. Maar er is een andere kant aan crisis. Want van oorsprong is de term neutraal: het Griekse werkwoord krinomai betekent scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en bepalen. Ook in Japan weet men beter. Hun karakter voor ‘crisis’ is samengesteld uit twee tekens: kans en gevaar.

Crisis is een moment van de waarheid. Een moment van hernieuwde zelfbepaling. Crisis vraagt om doorbraak. De oude manier van leven werkt niet meer. Omdat alles met een schok op losse schroeven is komen te staan, kunnen dingen anders op hun plek vallen. Het is een doorgroeikans naar een toekomst die ruimer of vervullender is. Een momentum om echter te worden, met jezelf en elkaar. 

Het nog eens op de oude voet proberen of elders je kansen beproeven heeft weinig zin. Systeemfouten blijven terugkomen. Relatiecrisis is de terugkerende natuurwet die mensen helpt die alarmbellen negeren. Veel stellen houden de deksel op de pan in de hoop dat de oplopende spanningen vanzelf wegvloeien. Tevergeefs, want bij relatieconflicten werkt de tijd altijd in je nadeel.

Wie zeker wil zijn van een veilig leefklimaat doet het best een relationele veiligheidscheck. Je kunt altijd bij ons terecht voor een verkennend kennismakingsgesprek. En bij ongebruikelijke schroeilucht, hardnekkige brandhaardjes of als de vlammen al uit het dak slaan: wij gaan als de brandweer…

Robin Pater & Samadhi van Deutekom | relatietherapeuten

www.liefdeinzicht.nl | 06 15 33 39 63 | info@liefdeinzicht.nl 

 
Robin PaterComment