kwaliteitsbeleid


Ruimte voor zorg

De kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze cliënten is ons belangrijkste doel. Wij willen hoogwaardige zorg laagdrempelig aanbieden.

Om dat te bereiken hebben we bewust afgezien van ons lidmaatschap van een beroepsvereniging en van vergoeding door zorgverzekeraars. Voor een cliënt die een gemiddeld aantal sessies volgt, loont het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering namelijk al niet meer vanwege de verhoging van premies en het eigen risico en de inperking van de zorg in aanvullende pakketten. Bovendien namen de administratieve en financiële lasten steeds verder toe, terwijl onze flexibiliteit van werken en bijscholen juist werd beperkt.

Door onze manier van werken hoeven we geen gegevens van onze cliënten te delen met andere instanties en kunnen we efficiënte en onbureaucratische zorg bieden. Uiteraard voldoen wij aan alle wettelijke normen en bieden we onze cliënten bovendien de volgende kwaliteitsgaranties:

Opleiding en bijscholing

Om onze therapeutische kwaliteit op peil te houden en te vergroten, scholen we onszelf als therapeuten voortdurend bij. Een actueel overzicht van alle door ons afgeronde relevante opleidingen en trainingen is te vinden in onze beide Linkedin-profielen. Deze zijn ook te vinden op onze website www.liefdeinzicht.nl onder ‘Relatietherapeuten’. Ook volgen we voor onze verdere professionele groei regelmatig intervisie en supervisie, zowel gezamenlijk als individueel. Onze externe bijscholing en supervisie heeft een omvang van tenminste 80 studie-uren per jaar.

Relatietherapie_keurmerken_staand.png

Behandelnormen

Een beroepscode geeft ons als therapeut en jou als cliënt duidelijkheid over de behandelnormen waarop je mag rekenen.

Wij werken volgens de principes uit de beroepscode van de Stichting TCZ. Deze is hier in te zien.


Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden geven inzicht in de financiële en praktische verplichtingen die we als therapeut en cliënt met elkaar aangaan.

Deze zijn te vinden op onze website www.liefdeinzicht.nl onder ‘Voorwaarden’.


Klachtenregeling

Wij spannen ons naar beste vermogen in voor tevreden cliënten. Ontstaat er toch onvrede, dan proberen we dat eerst samen in onderling overleg op te lossen. Mochten we er samen niet uit komen, dan gaan we in gesprek met begeleiding van een onafhankelijk bemiddelaar. Als we ook zo niet tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen, dan kunnen onze cliënten altijd via een officiële klachtenfunctionaris en een geschillencommissie tot een oplossing van het conflict te komen. We zijn daarvoor aangesloten bij ZZP Nederland Zorg.

Daarmee voldoen we aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

logo aangesloten ZZP Nederland.png
 

Privacy

Op onze website www.liefdeinzicht.nl vind je onder ‘Privacy’ alle details over hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Wij voldoen aan de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Vragen

Mocht je verdere vragen hebben over onze werkwijze, dan kun je altijd contact met ons opnemen via ‘Contact’.