privacyverklaring

Robin Pater en Samadhi van Deutekom, hierna genoemd “LiefdeInZicht”, gevestigd te Gronausestraat 170-104, 7534 AM Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met LiefdeInZicht via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van LiefdeInZicht ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die LiefdeInZicht verwerkt

LiefdeInZicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van LiefdeInZicht t en/of omdat je deze gegevens zelf aan LiefdeInZicht verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die LiefdeInZicht verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen: 

– Je opgegeven naam
– Je opgegeven woonplaats (niet verplicht)
– Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
– Je opgegeven E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die LiefdeInZicht verwerkt

LiefdeInZicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Je relatiestatus, je gezondheid indien je in het contactformulier daar iets over meldt.

Je hoeft niet iets over je relatiestatus en/of gezondheid te schrijven in het contactformulier, maar het is handig ter voorbereiding van het eerste telefoongesprek of mailcontact. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag LiefdeInZicht persoonsgegevens verwerkt

LiefdeInZicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

LiefdeInZicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LiefdeInZicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij LiefdeInZicht navragen wat de bewaartermijn is van jouw persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

LiefdeInZicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van LiefdeInZicht, sluit LiefdeInZicht een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LiefdeInZicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LiefdeInZicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij LiefdeInZicht een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die LiefdeInZicht van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar LiefdeInZicht door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. LiefdeInZicht neemt vervolgens per e-mail contact met jou op. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt de therapeut jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar LiefdeInZicht te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

LiefdeInZicht reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. LiefdeInZicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons 

 

Hoe LiefdeInZicht persoonsgegevens beveiligt

LiefdeInZicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze computersystemen en de digitale mappen met persoonsgegevens beveiligd zijn met wachtwoorden en dat er regelmatig backups worden gemaakt van gegevens.

Deze website wordt beheerd door SquareSpace, gevestigd in de Verenigde Staten. Deze website wordt ook gehost op servers van SquareSpace. De van toepassing zijnde privacyreglementen worden geborgd binnen een Verwerkersovereenkomst tussen LiefdeInZicht en SquareSpace. Deze is opvraagbaar bij LiefdeInZicht.

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar LiefdeInZicht via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met LiefdeInZicht door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van LiefdeInZicht ontvangen hebt. 

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, LiefdeInZicht aansprakelijk. 

 

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. LiefdeInZicht is dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

LiefdeInZicht raadt je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op YouTube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van YouTube. 

Wijziging privacyverklaring

LiefdeInZicht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring. 

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.