Onze methode

 
 
 
 
 
 
 
 

Met onze brede expertise en ervaring en samenwerking kunnen wij zowel ervaringsgericht als analytisch werken. Daardoor sluit onze methode zowel aan bij mensen die actief (ervarend) leren als bij mensen die reflectief (denkend) leren.

Door onze persoonlijke en diepgaande manier van werken, bereiken we ook goede resultaten bij mensen die veel andere therapieën, behandelingen, trainingen of workshops hebben geprobeerd, maar nog niet hebben bereikt wat ze zoeken. Mensen die ons traject afronden hebben een hoog slagingspercentage.

We werken holistisch. Dat betekent dat we niet vanuit één aspect kijken, maar oog hebben voor alles wat kan meespelen in jullie situatie: je familie van herkomst en levensgeschiedenis, karakterstructuur, hechtingsstijl, zelfbeeld, emotionele leven, communicatiepatroon, seksualiteit, gezinssituatie, praktische levensomstandigheden en levensvisie. Zo zien we meer en werken we altijd met de juiste focus!

Bovendien beperken we ons niet tot één vaste therapiemethode. Passend bij het vraagstuk, de leerstijl en persoonlijkheden van onze cliënten, gebruiken we inzichten en technieken uit o.a. de dieptepsychologie en psychodynamica, Verbindend Communiceren (Marshall Rosenberg), EFT (Susan Johnson), Transactionele Analyse (Eric Berne), Gestalttherapie, Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone), Karakterstructuren (Alexander Lowen), psychopathologie, systeemtherapie, biografisch werk en meditatie/mindfulness.

Relatietherapie_methode.png

Jullie herkomst

We helpen jou te kijken in wat voor een gezinsklimaat je bent opgegroeid en de rol die je daarin had. Vaak zegt dit veel over hoe je je in het heden handelt, voelt, denkt, naar het leven kijkt en hoe je je opstelt naar andere mensen. Deze gedragingen en rollen herhalen we vaak in onze huidige relaties. In veel gevallen zijn bepaalde gedrags- en gevoelspatronen onbewust omdat je niet voldoende contact hebt met je eigen familiesysteem en wordingsgeschiedenis. Inzicht hierin helpt je beter te begrijpen wie je werkelijk bent en wie je moe(s)t zijn. Die erkenning kan bevrijdend werken.

We gebruiken hiervoor inzichten en methoden uit o.a. biografisch werk, systeemtherapie (Salvador Minuchin) en innerlijk kindwerk.


Jullie karakter

Om inzicht te geven in jullie persoonlijkheid en karakterstructuur en de typische kwaliteiten en kwetsbaarheden daarin, werken we met kennis uit de dieptepsychologie. En met onze kennis van psychopathologie leer je hoe je de defensieve tendenzen (schizoïde, borderline, narcisme) die destructief uitwerken in je manier van relateren, kunt herkennen en transformeren.

We gebruiken hiervoor inzichten en methoden uit o.a. psychodynamica, lichaamsgerichte psychotherapie (Wilhelm Reich en Alexander Lowen) en psychopathologie.


Jullie hechting

We geven jullie inzicht over jullie eigen hechtingsstijl en hoe dit op elkaar inwerkt. En hoe je met deze hechtingsstijl om kan gaan, zowel met die van jezelf als met die van je partner. Kennis hierover vergroot jouw inlevingsvermogen in jouw partner. Je leert als het ware elkaars gebruiksaanwijzing kennen. Dit is niet alleen verhelderend maar ook nog eens intelligent. Het kennen van jouw partners gebruiksaanwijzing scheelt enorm in tijd en energie. Tijd die je anders kwijt zou zijn aan onnodige ruzies en het bijkomen daarvan.

We gebruiken hiervoor inzichten en methoden uit o.a. de psychobiologische aanpak (PACT Stan Tatkin) en van relatietherapeuten als Harville Hendrix, Sue Johnson, Ellyn Bader en David Celani.


Jullie zelfbeeld

Negatieve overtuigingen vormen vaak een sterk ‘filter’ vormen waardoor je jezelf en je partner waarneemt. Onze innerlijke criticus bestaat van uit negatieve oordelen over onszelf die anderen (met name onze ouders) vroeger op ons hebben overgedragen. Zolang deze afwijzende overtuigingen ongezien en niet aangenomen zijn, worden ze (vaak onbewust) naar de eigen partner en kinderen geuit. Dit belemmert de ontspanning, zelfwaardering en groei van alle betrokkenen. Wij werken met het her-zien van negatieve zelfovertuigingen, zodat je positiever en constructiever met jezelf en elkaar kunt omgaan.

We gebruiken hiervoor inzichten en methoden uit o.a. de Transactionele Analyse (Eric Berne), Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone), psychodynamica, psychopathologie en meditatie/mindfulness.


Jullie emoties

Herkennen en uiten van emoties is belangrijk, want elke emotie heeft een functie en bevat een onmisbare kwaliteit die nodig is om in verbinding met jezelf en elkaar te blijven. We kijken hoe jullie woede, angst, verdriet en blijdschap kunnen uiten en ontvangen. Ook kijken we naar eventuele emotioneel ingrijpende gebeurtenissen (ziekte, verlies, trauma, verslavingen) die je vermogen om nu te voelen beperken. We geven ruimte en steun om woorden te geven aan wat er in jullie leeft. Er is plek om onderdrukte en onuitgesproken gevoelens of zaken waar je misschien schaamte over voelt, te tonen en vervolgens los te laten.

We gebruiken hiervoor inzichten en methoden uit o.a. emotioneel lichaamswerk, innerlijk kindwerk en het gevoelskompas (Vivian Dittmar).


Jullie communicatie

We kijken naar hoe jullie communiceren, welke conflictstijl en welk communicatiegedrag jullie samen hebben. En wat de oorzaak is van communicatieproblemen. We geven jullie daar directe feedback op. Zo leer je hoe je anders kunt communiceren om elkaar beter te bereiken. Tegelijkertijd oefen je om (anders) te luisteren naar je partner. En je leert ook om je eigen behoeften te communiceren. Daarvoor heb je kennis over jezelf nodig.

We gebruiken hiervoor inzichten en methoden uit o.a. Geweldloze Communicatie (Marshall Rosenberg), Transactionele Analyse (Eric Berne), EFT (Sue Johnson) en het Gottman Institute.


Jullie seksualiteit

Seksualiteit is de barometer van de emotionele relatie. Hoe zit het met eerlijkheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid, durf, kwetsbaarheid en intimiteit? Wat belemmert jullie nabijheid, tederheid en/of passie? En wat kun je doen om de polariteit en vertrouwen weer te vergroten, zodat aantrekkingskracht groeit en jullie intieme leven bevredigend is?

We maken hiervoor gebruik van inzichten en methoden uit de seksuologie, relatietherapie en Tantra (David Deida).


Jullie levenssituatie

Zijn er financiële of familiaire kwesties, ziektes of verslavingen waar je relatie onder lijdt? Wat doen jullie aan ontspanning als stel en alleen? Hoe je met jezelf omgaat, heeft immers directe invloed op jezelf en daarmee ook op je omgeving. Ook kijken we naar de invloed van levensfaseproblematiek (zoals jonge kinderen, midlifecrisis, legenest-syndroom) op jullie situatie en geven advies hierover.


Jullie gezin

Als jullie kinderen hebben, dan kijken we met jullie mee hoe het contact met hen verloopt, welke plek en rol zij hebben in het gezin en of er problemen zijn die aandacht verdienen. Er is vaak een sterke samenhang tussen de dynamiek tussen de ouders en het gedrag van kinderen. Door middel van vragen en systeemopstellingen verhelderen we wat er speelt. We delen onze kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, zowel over hoe dat gegaan is in jullie eigen jeugd als bij jullie eigen kinderen nu. En we kijken wat er aangepast kan worden in jullie gezinsdynamiek, zodat ruimte en verantwoordelijkheden gezond verdeeld zijn. Hierdoor kunnen jullie als ouders een gezond, stevig en veilig fundament zijn om jullie kinderen met vertrouwen en zelfvertrouwen de wereld in te laten gaan.

We maken hiervoor gebruik van inzichten en methoden uit het systemisch werk (Salvador Minuchin, Bert Hellinger), Gestalttherapie en ontwikkelingspsychologie.


Jullie levensvisie

Weet je eigenlijk wel van elkaar wat je belangrijk vindt in het leven? Delen jullie dezelfde visie op het leven en overtuigingen of verschillen die nogal? Hebben jullie (nog) een gezamenlijk doel om voor te gaan? Wat geeft jou zin in het leven en waar haal je individueel en samen inspiratie uit? Gebrek aan gedeelde zingeving in de relatie is vaak een reden waarom je het gevoel hebt dat je uit elkaar groeit. Wij kijken wat jullie kan verbinden.

We maken hiervoor gebruik van inzichten en methoden uit zingevingstherapie (Irvin Yalom, Viktor Frankl), spiritueel werk (Jan Geurtz, Learning Love Institute) en meditatie.